СТРАНИЦИ

Ректорат

РЕКТОРАТ

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

ТРУДОВ СТАЖ

  • от 12.10.2016 г. – Ректор на Медицински университет – София
  • 2009 – 2016 – изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
  • 2007- 2009 – началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
  • 2000 – 2006 – началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
  • 1983 – 1999 – асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
  • 1980 – 1983 – ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

unnamed

Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

unnamed

Проф. д-р Радомир Угринов, дмн

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

unnamed

Проф. д-р Радомир Угринов, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Веселин Петров

Главен секретар на МУ-София

ОТДЕЛИ В РЕКТОРАТА