СТРАНИЦИ

Ректорат

РЕКТОРАТ

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на МУ-София

Професор по Неврология, 

Академик на Българска Академия на Науките 

Ректор на Медицински Университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

 

Tankova_1

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

петкова

Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

ОТДЕЛИ В РЕКТОРАТА