СТРАНИЦИ

Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфн

ПРОФ. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА,ДФН

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

Професионален опит
 • от 2016 – Заместник Ректор по наука и акредитация, Професор – Медицински Университет – София; Координация на проекти, Председател на СМН, Координация на научна дейност и акредитация​​
 • 2012–2016 – Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на английски език, Професор – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Учебна дейност на студентите, обучаващи се на англ.език​​
 • 2008–2012 – Доцент – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Преподаване и инструкции, научна дейност и проекти​​
 • 2001–2008 – главен асистент, страши асистент, асистент – Фармацевтичен факултет, МУ-София; учебна и научна дейност
Образование и обучение​
 • 17/12/2015 – Доктор на науките – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Защитена дисертация за придобиване на научната степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ на тема „Теоретични и приложни аспекти на концепцията „Фармацевтични грижи” при някои специфични групи пациенти”​​
 • 2010–2012 – МАГИСТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ – ФОЗ, МУ-София
 • 2008 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – Фармацевтичен факултет, МУ-София
 • 2004–2007 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО – Фармацевтичен факултет, МУ-София
 • 2000–2003 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА – Фармацевтичен факултет, МУ-София
 • 1996–2000 – доктор – Фармацевтичен факултет, МУ-София – Защитена дисертация за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР ПО ФАРМАЦИЯ на тема: “Проучване на съгласието (комплайънс) с лекарствената терапия при хронично болни пациенти”​​
 • 1996–1998 – МАГИСТЪР ПО МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ – Технически университет, София
 • 1991–1996 – МАГИСТЪР ПО ФАРМАЦИЯ – Фармацевтичен факултет, МУ-София
 • 1986–1991 – 114 английска езикова гимназия, София
Други административни и обществени позиции
 • Председател на Комисията по Етика на Български Фармацевтичен Съюз – 2 мандата
 • Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Лекарствена Информация (БАЛИ)
 • Касиер на националната секция на Балканския Медицински Съюз
 • Член на Българското Научно Дружество по Фармация
 • Член на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет – София
 • Член на Международното Дружество по История на Фармация
 • Член на Групата за проучване на лекарствената употреба към EURODURG.