СТРАНИЦИ

Мерки при COVID-19

МЕРКИ ПРИ COVID-19

  • Медицински факултет – Учебен отдел – 02/9172522;528
  • Факултет по дентална медицина – доц. В. Свещаров – 0888226863
  • Факултет по обществено здраве – проф. Г. Чанева – 0888492781

Уведомяваме заинтересованите студенти, че подаването на молби за преразглеждане на кандидатури за получаване на финансов стимул за положен доброволчески труд по Методика за предоставяне на финансови стимули на доброволци“  за месеците ноември и декември 2020 г. може да бъде осъществено най-късно до 05.02.2021 г. в отдел “Деловодство” на Ректората.

Следва да се подадат само заявление и служебна бележка/друг официален документ с подписа на Изпълнителния директор/Управителя на болницата. Другите изисквания вижте в методиката.