СТРАНИЦИ

Мерки при COVID-19

МЕРКИ ПРИ COVID-19

КООРДИНАТОРИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ПО ЗВЕНА

Медицински факултет – Учебен отдел – 02/9172522;528

Факултет по дентална медицина –
доц. Васил Свещаров – 0888226863

Факултет по обществено здраве –
проф. Галина Чанева – 0888492781