СТРАНИЦИ

Верификация на дипломи

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДИПЛОМИ

И АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ

1. Сканирано копие в PDFформат на дипломата, издадена от МУ-София.

2. Сканирано копие в PDF-формат на платежното нареждане за платена такса.

3. Данни за контакт – имейл, телефон за обратна връзка, имена на латиница

Верификация на диплома – 120 лв / 62 евро / 72 щ. долара

Верификация на академична справка – 72 лв / 37 евро / 45 щ. долара

Верификация на удостоверение за завършено обучение/образованиетакса: 120 лв / 62 евро / 72 щ. долара

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code:

BNBGBGSD за сума в лева;

BNBGBGSF за чужда валута

SWIFT code: BNBGBGSF

Медицински университет – София

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
1. Заявление по образец (изтегли от тук
2. Актуално удостоверение за записан семестър от Деканата 
3. Попълнен формуляр на съответната финансираща институция