СТРАНИЦИ

Наръчник на първокурсника

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

Вече сте част от МУ – София. 

Вече сте един от нас!

Скъпи първокурснико, приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

За мен е голямо удоволствие и чест да се обърна с приветствие към вас по случай откриването на новата академична година.

Образованието по традиция заема важно място в живота на българите. Всички искаме да имаме добри училища, даващи съвременни знания и добре подготвящи за живота. Мога да твърдя, че Медицинският университет – София е висше училище, спечелило си мястото в нашето общество, благодарение на своите добри кадри, постижения в учебната, лечебна и научна дейност.

Медицинският университет – София обучава своите студенти в условия на конкуренция, като добрите учебни условия са решаващ фактор за успех. МУ – София се стреми същевременно да възпитава при студентите качества на толерантност, работа в екип, отговорност, самостоятелност.

Постоянни грижи на ръководството на университета, на всички преподаватели и служители са предлагане на качествено преподаване, полезна за обществото научна дейност, сътрудничеството с чуждестранни университети, подготовка на специалисти, които да удовлетворяват бъдещите работодатели, ефективно използване на финансовите ресурси за доброто развитие на университета. Разбира се, че и при нас, както и в цялото ни общество, има въпроси за решаване. Но ръководството на МУ-София заедно с всички преподаватели и служители има твърдата решимост да намира решения.

Искам да Ви уверя, драги студенти, че ръководството на МУ-София с най-голямо внимание се отнася към учебния процес , грижи се всеки един студент да се чувства добре, да се подготвя за бъдещата си работа и да се развива като личност. Бих искал от името на ръководството на Медицинския университет – София и от мое име да ви пожелая, успешно усвояване на знания и трупане на житейски опит.

ПРОФ. Д- Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм
Ректор на Медицинския университет — София

СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,

Позволете ми от името на Студентския съвет на Медицински университет-София и лично от свое име да ви приветствам с добре дошли в Медицински университет – София.
Още през първата си година като студенти ще срещнете много непознати предизвикателства, ще намерите нови приятели, ще пожелаете нови мечти. Тези преживявания ще променят личностните Ви възгледи, ще дадат на светогледа ви нови перспективи. Затова искрено ви желая здраве, трудолюбие и любознателност, упоритост и амбиция, които да ви превърнат в блестящи медицински специалисти, от които обществото ни има нужда и с които би се гордял.

ВИДИН КИРКОВ
Председател на Студентския съвет към МУ-София

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА МУ-СОФИЯ

Проф. д-р Виктор Златков, дм

Ректор

Телефон: +359 2/9523791
Факс: +359 2/9532816
Кабинет: ет. ХІІ, стая 5

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм

Заместник-ректор по Учебната дейност

Телефон: +359 2 9523 798
Факс: +359 2 9532 898
Кабинет: ет. ХІІ, стая 12

Проф. Валентина Петкова-Димитрова

Заместник-ректор по Научната дейност

Телефон: +359 2 9152 163
Факс: +359 2 954 11 53
Кабинет: ет. ХІІ, стая 11

ПРОФ. РАДОМИР УГРИНОВ, дмн

Заместник-ректор по СДО, УБК и Международна интеграция и проектно финансиране

Телефон: +359 2 9152 136
Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/лява

КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ?

Да си студент в Медицински университет - София означава:

  • Да учиш в най-старото и престижно висше учебно заведение в България.
  • Да получиш възможност за професионална реализация във всички страни от ЕС. Дипломите на МУ-София са признати във всички държави от Обединена Европа.
  • Да попаднеш в среда, в която модерната визия за бъдещето се гради върху здравите основи на традицията. С едновековна история и традиции Университетът не спира да се развива като стремежът му е за високотехнологичното и модерно развитие както по отношение на учебните си бази, така и спрямо учебния процес и социалните дейности на студентите.
  • Да черпиш от знанията и опита на неговите високо квалифицирани преподаватели, спечелили международно признание и престиж на стотици европейски и световни научни форуми и конгреси. Научно-преподавателския му състав наброява 2178 специалисти: 5 академици, 6 член-кореспонденти, 167 професори, 283 доценти, 718 асистенти и 88 преподаватели.
  • Да се възползваш от активното международно сътрудничество и връзки на университета. Той е включен в европейските образователни програми за обмен на студенти и поддържа дългогодишно партньорство с над 20 университета по света.
  • Да станеш част от голямото и многонационално семейство на МУ-София. В момента тук се обучават над 9000 студенти, специализанти и докторанти, както от България, така и от 57 държави по света, включително САЩ, Япония и Австралия.
  • Да развиваш и усъвършенстваш своя потенциал, умения и таланти. Да увеличаваш и реализираш мечтите си.
  • Да учиш много, но и много да се забавляваш.

КОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ?

Студентите от четирите факултета и Медицински колеж са обединени в организация наречена Студентски съвет – СС. Тя е създадена по смисъла на закона за висшето образование и е легитимен представител на студентските интереси пред всички държавни институции, включително и ръководството на университета. СС е организацията, която защитава правата и интересите на всички студенти в Медицински университет – София. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ?

Със записването си като студент вероятно вече са те запознали с начините за кандидатстване. Тук отбелязваме това, което трябва да правиш всяка година, за да се подсещаш.

КОГА, КАК И НА КАКВА СТИПЕНДИЯ ИМАМ ПРАВО?

Медицински университет осигурява два вида стипендии – социална и за отличен успех.

НАЙ-ПОСЕЩАВАНОТО МЯСТО ПО ВРЕМЕ НА СЕСИЯ?

Като студент в МУ- София ще имаш достъп до Централната медицинска библиотека, в която се съдържа невероятно количество медицинска литература.

КАК ЩЕ БЪДА ОЦЕНЯВАН ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

Във всички факултети на МУ – София важи кредитната система за оценяване.