СТРАНИЦИ

Сертификати на МУ

Институционалната акредитация: дадена на 19.12.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.12.2025 г.

Оценка: 9.56 (девет цяло и петдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище:10850

КРИТЕРИИ

Приети от Акредитационния съвет на НАОА на 20.10.2016 г.

Класиране на МУ-София в рейтинговата система URAP

2017-2018г.

2018-2019г.

2019-2020г.