СТРАНИЦИ

Конкурси и класирания

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 

Отдел 

„Следдипломно обучение и 

университетско болнична 

координация“ на МУ – София 

УВЕДОМЯВА 

Във връзка със създалата се 

епидемична обстановка, свързана

с разпространението на СОVІD–19

и обявеното извънредно положение

в Република България, се преустановява приема за събиране на документи по

обявения конкурс по документи, съгласно

чл. 18 от Наредба No 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в

системата на здравеопазването по

неклинични специалности. 

Допълнително ще се качи информация на уеб страницата на МУ София, линк „Специализация“, „Конкурси“,

от кога ще се възобнови подаването

на документи за участие в конкурса. 

„Останете си вкъщи!“