СТРАНИЦИ

График на КСК 2020/2021

Прием на документи: от   08  ЮЛИ 2020 г. до   15   ЮЛИ 2020 г.     

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 16, 17, 18, 19 юли 2020 г.

Изпит по МОДЕЛИРАНЕ    20 юли 2020 г.

Идентификация                     21 юли 2020 г.