СТРАНИЦИ

Актуално

МУ-София раздаде наградните знаци за значим принос в научноизследователската и преподавателска дейност за 2019

Заради усложнената епидемична обстановка тази година Празникът на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София не бе отбелязан официално.Наградните знаци на МУ-София бяха връчени

Ръководството, академичният състав и служителите на МУ-София запазиха високия авторитет на Университета през мандата на проф. Виктор Златков

На проведеното на 28 юли 2020 година Редовно отчетно-изборно събрание на МУ-София, ректорът проф. д-р Виктор Златков представи годишния доклад на ректорското ръководство за състоянието