СТРАНИЦИ

НОВИНИ

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание

Съветът на ректорите с нов председател

Съветът на ректорите проведе Отчетно-изборно събрание, в началото на седмицата. Ректорът на Минногеоложкия университет проф. Любен Тотев, който оглавяваше съвета последните 2 мандата бе изпратен

Немският професор Дирк Дреслер ще получи почетното звание Доктор Хонорис Кауза на Медицински-университет- София

По предложение на акад. Иван Миланов, след съгласуване с МФ и утвърждаване от Академичния съвет,  Ректорът проф. д-р Виктор Златков Медицински университет – София ще

Честит празник на всички фармацевти

Честит празник на всички фармацевти, преподаватели във Фармацевтичния факултет, на нашите настоящи и бъдещи студенти по фармация! От Ръководството на Медицински университет – София