СТРАНИЦИ

НОВИНИ

8 ДЕКЕМВРИ ПО ТРАДИЦИЯ НЕУЧЕБЕН ДЕН

По  традиция и съгласно Заповед РК-36-4381/26.11.2020 г. на ректора акад. Трайков, студентския празник 8-ми декември 2020 г. е обявен за свободен от  учебни  занятия ден

Декемврийската изпитна сесия за придобиване на специалност ще бъде проведена

По силата на ЗАПОВЕД  РД-01-677/ 25.11.2020 на Министерството на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки, декемврийската изпитна сесия за придобиване на специалност в системата