Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински университет София – пръв от първите

Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, четвърта поред рейтингова класация на висшите училища у нас. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН БЪЛГАРСКИ УЧЕН УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО НАУЧНО ЗВАНИЕ “DOCTOR HONORIS CAUSA” ОТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ Е РЕКТОРЪТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН

На 11.12.2014 г. в Гърция, в Университета на гр. Патра беше проведено тържество на което чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев беше удостоен с почетното научно звание „Доктор Хонорис кауза” за цялостната му научно-изследователска дейност.

Предварителни конкурсни изпити

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, които ще полагат предварителни конкурсни изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация!

Срок за подаване на документи:
от 04.03.2015 г. до 07.04.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи на граждани от трети страни (извън ЕС и ЕИП), желаещи да се обучават в Медицински университет – София през учебната 2015/2016 година започва от 21.07.2015 г. и ще продължи до 01.10.2015 г. включително. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София и Международен ден на здравето на 06 април 2015 г.

Медицински университет–София ще отбележи Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София и Международен ден на здравето на 06 април 2015 г. от 16:00 ч.