Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Проф. Ваньо Митев - Уважаваният новатор

Ректорът на Медицинския университет в София празнува 60-годишния си юбилей. Преди дни той бе преизбран за втори мандат като председател на Съвета на ректорите в България с пълно мнозинство.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”   

Медицински университет – София

                                       

 На 23 април 2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на СБАЛ „Св.Екатерина” ще се проведе информационен ден за: студенти, докторанти и преподаватели

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За по вече информация натисни ТУК.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ С ИЗПИТ В КОНКУРС ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА 2014 ГОД.

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В АТДЕЛ "СДО И УБК" ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ В ПЕРИОДА ОТ 14.04.2014 ГОД. ДО 13.05.2014 ГОД. ЕТ.12 СТ.7 В ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛА ОТ 13.00 ДО 16.00 ЧАСА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 01.07.2014 ГОД.

ЗА ДА ВИДИТЕ КЛИКНЕТЕ ТУК