Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

Съобщение на Ръководството на Медицински университет - София

По повод целенасочено разпространяваната невярна, лъжлива, клеветническа и злоумишлена информация,  целяща както отблъскване на потока от студенти, желаещи да се прехвърлят в Медицински университет - София така и уронване на доброто име и престижа на Медицински университет - София,

Ръководството на Университета съобщава

че при прехвърляне на студенти от други медицински факултети или други медицински училища в МУ-София не се заплащат никакви такси и не се изискват и не се приемат никакви дарения в тази връзка. Медицински университет - София уведомява заинтересованите лица и авторите на тази недостойна, клеветническа и срамна за академичната общност кампания, че техните неверни и злоумишлени клеветнически и лъжливи напъни и инсинуации няма да повлияят нито на доброто име, нито на високия международен престиж на Медицински университет - София.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОБЯВЯВА

Прием на студенти за платена форма на обучение по специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2015/ 2016 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ за уч. 2015/ 2016 г.

Медицински университет София – пръв от първите

Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, четвърта поред рейтингова класация на висшите училища у нас. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – 2014 г.
52 професионални направления;
51 висши училища; 58 критерия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ОТНОВО С НАЙ-ВИСОКА АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА

При институционалното оценяване от НАОА получените акредитационни оценки са следните за трите университета с най-висока акредитационна оценка както следва:
1. Медицински университет-София
Институционална акредитация с оценка: 9,68 от 25.07.2013 г. за срок от шест години
2. Университет за национално и световно стопанство
Институционална акредитация с оценка 9,65 от 19.07.2012 г. за срок от шест години
3. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Институционална акредитация с оценка 9,59 от 25.10.2012 г. за срок от шест години

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.