Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Проф. Ваньо Митев - Уважаваният новатор

Ректорът на Медицинския университет в София празнува 60-годишния си юбилей. Преди дни той бе преизбран за втори мандат като председател на Съвета на ректорите в България с пълно мнозинство.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За по вече информация натисни ТУК.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ С ИЗПИТ В КОНКУРС ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА 2014 ГОД.

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В АТДЕЛ "СДО И УБК" ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ В ПЕРИОДА ОТ 14.04.2014 ГОД. ДО 13.05.2014 ГОД. ЕТ.12 СТ.7 В ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛА ОТ 13.00 ДО 16.00 ЧАСА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 01.07.2014 ГОД.

ЗА ДА ВИДИТЕ КЛИКНЕТЕ ТУК

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на:

1. Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика  
2. Институт по механика   
3. Институт по системно инженерство и роботика   
4. Институт за информационни и комуникационни технологии  
5. Институт по оптически материали и технологии  
6. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
7. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
8. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания