СТРАНИЦИ

НОВИНИ

НОВИНИ

Инициатива на МУ-София и град Лом за присъждане посмъртно на държавна награда на дарителя д-р Андрей Георгиев

Инициативен комитет от гр. Лом и Академичният съвет на Медицински университет- София подеха инициатива за присъждане посмъртно на държавна награда на дарителя д-р Андрей Георгиев

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

От 05  до 09 август 2019 г. ще се извърши прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация,

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2019 ОТ ФДМ

На тържествена церемония 177 абсолвенти от Випуск 2019 на Факултета по дентална медицина на МУ-София получиха своите дипломи. 124 от тях са българските лекари по

ТЕМИДА РЕШИ!

Върховният административен съд на Република България окончателно потвърди Решението на Административен съд – София град, с което изцяло отхвърли като неоснователна жалбата на бившия ректор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 91,ал.З от ППЗОП

До всички заинтересовани лица, във връзка с  Открит конкурс за идеен  архитектурен  проект за шестетажна учебно-административна сграда и ректорат на Медицински университет – София и