СТРАНИЦИ

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

проф. д-р Виктор Златков

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

Трудов стаж
 • от 12.10.2016 г. – Ректор на Медицински университет – София
 • 2009 – 2016 – изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2007- 2009 – началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2000 – 2006 – началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
 • 1983 – 1999 – асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
 • 1980 – 1983 – ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник
Образование и обучение
 • 2002 – специализации по здравен мениджмънт, МУ-София
 • 1997- специалност по онкология, МA-София
  1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София
 • 1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина
Научна степен: „Доктор” (1996)
Академични звания и длъжности
 • 2012 – 2016 – Зам. Декан на МФ при МУ-София
 • от 2012 – Професор
 • 2000 – 2011 – Доцент
 • 1983 – 1999 – Асистент / Старши / Главен асистент
Други административни и обществени позиции
 • от 2016 – Член на Академичния съвет на МУ-София
 • от 2015 – Член на Управителния съвет на СБМС;
 • от 2015 – Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорска програма)”
 • 2015 – 2017 Национален консултант по акушерство и гинекология;
 • oт 2012 – Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;
 • от 2012 – Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО
 • 2010 – 2014 – Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници
 • 2008 – 2011 – Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК
 • от 2007 – Член на УС на Българското дружество по онкогинекология
 • 2004 – 2010 – Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ
 • 2004 – 2005 – Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”
 • 2002 – 2005 – Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК
 • 1996 – 2008 – Член на работни групи на МЗ за цервикален скрининг
Научна дейност и научни трудове:

в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

 • Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“
 • Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“
 • Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН
 • Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani
 • Автор и съавтор в 145 публикации в периодичния научен печат (от тях 24 в международни издания)
 • Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);
 • Общ IF – 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14
 • Цитирания в България – 56; в чужбина – 243
Отличия:
 • 2006 – почетен знак и почетна грамота от БЛС
 • 2015 – почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София
 • 2015 – почетен знак на Декана на МФ-София
  2015 – почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”
 • 2015 – почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София