СТРАНИЦИ

Веселин Петров – Главен секретар на МУ – София

Веселин петров

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МУ - СОФИЯ

Трудов стаж:

 • от 2009 г. – главен асистент в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра „Гражданскоправни науки“
 • 2002 г. – 2015 г.– хоноруван преподавател в Юридически факултет на Университета за национално и световно стопанство – София
 • ноември 2007 – април 2009 г. – старши асистент в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра „Гражданскоправни науки“
 • септември 2004 – ноември 2007 г. – редовен асистент в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра „Гражданскоправни науки“. 
 • 2003 г. – 2019 г. – адвокат в Софийска адвокатска колегия
 • 2010 г. – 2018 г. – правен консултант на УСБАЛ по онкология ЕАД
 • 2010 г. – 2019 г. – правен консултант на „Българско онкологично сестринско дружество“
 • 2015 г. – 2019 г. – правен консултант на сдружение „Образователна академия по онкология“
 • 2002 – 2003 г. – помощник-нотариус в нотариална кантора 
 • 2000 – 2001г. – сътрудник към БАЖУП и Център по правата на човека – България.
 • 1997 – 2001г. – стажант в адвокатски и нотариални кантори 

Образование и обучение:

 • През 2014 г. – магистратура по публична администрация със специалност „здравен мениджмънт” в Университета за национално и световно стопанство
 • През 2013 г. – образователна и научна степен „доктор” по гражданско и семейно право, ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • През 2000 г. – Юрист, Юридически факултет в Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, специалност “право”