СТРАНИЦИ

Учебни такси – платено обучение

ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

Срок за подаване на документи:

от 03 АВГУСТ 2020 г. до 07 АВГУСТ 2020 г.

Заявления за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО се подават  при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-студентски изпити за учебната 2020 г.

КЛАСИРАНЕ: 10 АВГУСТ 2020 г.