СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

otdel-nauka@mu-sofia.bg

рЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Десислава Димитрова

 • 02/9152-139
 • ет. 12, ст. 17
 • ddimitrova@mu-sofia.bg
експерт

Натали Димитрова-Атанасова

 • 02/9152-150
 • ет. 12, ст. 11
 • natanasova@mu-sofia.bg
експерт

Донка Мазгалова

 • 02/9152-151
 • ет. 12, ст. 11
 • dmazgalova@mu-sofia.bg
инспектор

Любка Колева

 • 02/9152-160
 • ет. 12, ст. 13
 • lkoleva@mu-sofia.bg
инспектор

Юлия Атанасова

 • 02/9152-160
 • ет. 12, ст. 13
 • atanasova@mu-sofia.bg