СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

рЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Десислава Димитрова

  • 02/9152-139
  • ет. 12, ст. 17
  • ddimitrova@mu-sofia.bg
инспектор

Олга Велкова

  • 02/9152-143
  • ет. 12, ст. 11
  • ovelkova@mu-sofia.bg