СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

рЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Десислава Димитрова

  • 02/9152-139
  • ет. 12, ст. 17
  • ddimitrova@mu-sofia.bg
експерт

Станислава Апостолова

  • 02/9152-151
  • ет. 12, ст. 11
  • sapostolova@mu-sofia.bg