СТРАНИЦИ

Покани

ПОКАНИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПУБЛИКАЦИИ

Издателство “Група компании Med Expert” ви кани за сътрудничество в научни и практически списания “Съвременна педиатрия. Украйна”, “Украинско списание за перинатология и педиатрия”, “Детска хирургия.

Покана за участие в конференция на Държавния медицински университет в Самара- SIMS 2020

Държавният медицински университет в Самара, Русия организира Националната научна конференция на младите учени с международно участие: „Международна медицинска наука Самара 2020“ (SIMS 2020). Форумът ще