СТРАНИЦИ

Контакти

КОНТАКТИ

МУ-СОФИЯ ОФИС "ЕРАЗЪМ"

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15,

ет. 12, стая 3;

С.Манолов – smanolov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

М. Каснакова – m.kasnakova@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152138;

М. Маринова – mmarinova@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152138;

М.Кондрова – mkondrova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152165;

ФАКУЛТЕТНИ КООРДИНАТОРИ ЗА "ЕРАЗЪМ"

Медицински факултет – Доц. Д-р Нина Белова, дм,
тел.: + 359 2 9172624
e-mail: belova.nina@gmail.com

Факултет по дентална медицина – Проф. Д-р Божидар Йорданов, дм,
тел.: +359 2 9541393
e-mail: yordanov.doc@gmail.com

Фармацевтичен факултет – Проф. Валентина Петкова, дф,
тел. +359 2 9236593
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет по обществено здраве,  Колеж „Йорданка Филаретова”,  Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца –  Проф. Антония Янакиева, дм
тел: +359 2 851 01 22 
e-mail: e-mail: erasmus@foz.mu-sofia.bg

ЦРЧР

Ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

Тел.: +359 2 9155 010

Факс: +359 2 9155 049

hrdc@hrdc.bg

Приемно време на ЦРЧР:

понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и петък от 9.30 ч. до 11.30 ч.