СТРАНИЦИ

Категория: Uncategorized

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Поради наличието на свободни места за специалност „Фармация“ по държавна поръчка, уведомяваме всички  кандидат- студенти, които са положили успешно конкурсните изпити по биология и химия – 2020 г. в Медицински университет – София, но не са класирани  или не са записали специалността в реда на желанията си, че могат при желание от тяхна страна да […]

ЕK предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът за възстановяване. Предложението за бюджета за първата година на „Хоризонт Европа“ е 17,3 милиарда евро. […]

Приема на документи приключи

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ! Уведомяваме Ви, че приема на заявления за участие в редовните кандидат-студентски изпити по Биология и Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2020/2021 година приключи . Всички електронно подадени заявления ще бъдат обработени и ще получите на имейла си документ с Входящ номер и зала, с който ще бъдете допуснати […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична  координация“ на МУ – София  УВЕДОМЯВА  Във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD–19 и обявеното извънредно положение в Република България, се преустановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба No 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности.  Допълнително ще се качи информация на уеб страницата на МУ София, линк „Специализация“, „Конкурси“, от кога ще се възобнови подаването на документи за участие в конкурса.  „Останете си вкъщи!“ 

ЕРАЗЪМ+ ИНФО ДЕН в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Искате да сте част от програма Еразъм+, но нямате всички отговори на въпросите, които ви вълнуват? Елате и ги задайте на 27 февруари 2020 (четвъртък) на някои от нашите експерти по програмата. Официални гости на събитието ще бъдат ректорът проф. д-р. Виктор Златков, дм, представители на различни институции, лектори и участници в Програмата Еразъм+ с […]

226 абсолвенти на Медицински колеж поеха по пътя на професионалисти по здравни грижи

Тържествената церемония за дипломирането на 226-ма възпитаници на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София се проведе на 19 декември в Аула Максима на УАСГ. Завършилите са от 8-те специалности – „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Масажист с увредено зрение“ и „Зъботехник“. Те извървяха своя път на […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 10.06.2019

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2019» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_USL_2019 1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_project_Application-form_2019 При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се […]

КУРС ПО „МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА” ЗА ДОКТОРАНТИ

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София, и Решение на Академичния съвет, отдел „Наука и акредитация” О Р Г А Н И З И Р А двуседмичен курс по „Методология на научното изследване – обект на […]

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2018 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София: ГРАНТ ‘2018 МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ Сроковете за предаване на научните отчети са: до 03 май 2019 г., до 20 юни 2019 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 22.10.2018

КОНКУРС ГРАНТ 2019 За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца) 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса […]