СТРАНИЦИ

Категория: Търгове по ЗДС

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост:„ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за клинична лаборатория

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за клинична лаборатория, с ползваема площ от 47,18 кв.м., находящо се на партерния етаж в подколонно пространство, в ляво от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочети повече: Objava_za_targ-LABORATORIA

Заповед за класиране: “ПОМЕЩЕНИЕ -ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕ11 САЛОН“, в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ-София. Заповед за класиране: Zapoved_Kolej.31.7.18

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост:„ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за кафене и бързо хранене

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за кафене и бързо хранене с ползваема площ от 120,21 кв.м, находящо се на I-ви етаж, под ІІ-ра аудитория в сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочети повече: Objava […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за оптика

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за оптика, с ползваема площ от 10,83 кв.м., находящо се в подколонно пространство, в дясно от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочети повече: Objava_za_targ-OPTIKA

Медицински университет- София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, за извършване на комунални плащания, платежни услуги и парични преводи, с ползваема площ 7,08 кв.м., находящ се на I-ви етаж, в подколонното пространство, в непосредствена близост до централния вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с […]

Медицински университет- София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ кафе-бюфет”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ-БЮФЕТ”, за кафене и бърза закуска с ползваема площ от 98,41 кв.м., находящо се на втори етаж, корпус „А“, в сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Objava za targ – kafe

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, подходящ за провеждане на физически мероприятия в часове, извън работното време, с площ от 180,00 кв.м, находящо се в сградата Медицинкси колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, с адрес: гр.София, ул. “Йорданка Филаретова” № 3. Прочети повече: Obiava MU- SOFIA МК.doc