СТРАНИЦИ

Категория: СДО-конкурси и класирания

КЛАСИРАНЕ от конкурс за специализация по неклинични специалности, съгласно чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Класиране от конкурс за специализация по неклинични специалности ТУК

УВЕДОМЯВА

Във връзка с отменяне на обявеното извънредно положение относно разпространението на COVID-19 в страната ни, се възстановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности. Документи за участие в конкурса се подават в отдел […]