СТРАНИЦИ

Категория: Актуално

Започна записването на приетите и на четвърто класиране студенти

Със Заповед № РК36-2684/05.08.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на четвърто класиране. На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на […]

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – […]

Започна записването на приетите и на трето класиране студенти

Със Заповед № РК36-2666/31.07.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на трето класиране. На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на […]

МУ-София раздаде наградните знаци за значим принос в научноизследователската и преподавателска дейност за 2019

Заради усложнената епидемична обстановка тази година Празникът на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София не бе отбелязан официално.Наградните знаци на МУ-София бяха връчени на Общото събрание на 28 юли. Почетен знак “AESCULAPIUS”, за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2019 година, получиха  Проф. Генчо Начев, дмн и Проф. д-р Виктор Златков, дм. […]

П О К А Н А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Уважаеми колеги, студенти и административни служители,              Уведомявам Ви, че на 31 юли 2020 г. в ректората ще се проведе заседание за гласуване на общото събрание на Медицински университет – София, свикано от председателя на общото събрание акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн.          Заседанието на общото събрание […]

Ръководството, академичният състав и служителите на МУ-София запазиха високия авторитет на Университета през мандата на проф. Виктор Златков

На проведеното на 28 юли 2020 година Редовно отчетно-изборно събрание на МУ-София, ректорът проф. д-р Виктор Златков представи годишния доклад на ректорското ръководство за състоянието на Медицински университет-София през 2019 година, както и за целия отчетен период 2016-2020 година. „За отчетния период ръководството, академичният състав и служителите на МУ-София запазиха авторитета и достойнството на Университета […]

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн е новият ректор на Медицински университет – София

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн е новият ректор на МУ-София. Той бе избран с 330 гласа “за” от общо 356 гласували на Редовно отчетно-изборно събрание на университета, което се проведе вчера в зала 3 на НДК. Делегатите избраха и акад. проф. д-р Ваньо Митев, дбн за нов председател на Общото събрание. Той замести на […]

Започна записването на приетите и на второ класиране студенти

Със Заповед № РК36-2495/27.07.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на първо класиране. На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на […]

Започна записването на приетите на първо класиране студенти

Със Заповед № РК36-1955/22.07.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на първо класиране. На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на […]

Уведомление за делегатите на Общото отчетно-изборно събрание

Уведомяват се членовете (делегатите) на Общото събрание с мандат 2020-2024 г., че поименните покани за Общото редовно отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, са предадени на Деканите/Директорите за разпространение и получаване от членовете (делегатите).  Напомняме, че поканата и документ за самоличност ще са основание за допускане до Общото събрание. […]