СТРАНИЦИ

Категория: Актуално

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД 24 май-Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ! Приемете моите и на ръководството на Медицински университет-София, най-сърдечни поздрави по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е денят, в който отдаваме своята почит към светите братя равноапостоли Кирил и Методий. Уважаеми преподаватели, убеден съм, че всички ние ще продължим да съхраняваме […]

СЪОБЩЕНИЕ

Относно редовните държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната  2019/2020 г. От 13.05.2020 г. до 22.05.2020 г./ вкл./  се събират документи за класиране и изплащане на стипендии по ПМС-90 за летен семестър  на учебната 2019/2020 г. само за тези студенти, които не са успели да ги подадат до този момент.  Документите могат да […]

Допълнение към заповед на Ректора от 13 май

На основание чл. 32, ал.1 от ЗВО, чл. 63, ал. ал. 4, 6, 11 и чл. 63а от Закона за здравето, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и мерки, въведени със Заповед №РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването ДОПЪЛВАМ Заповед №РК 36-827/13.05.2020 г. […]

Нова заповед на Ректора във връзка с отмяна на извънредното положение

Заповед РК 36-827/13.05.2020г. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г […]

МУ – София със значка за “Зелен Университет” в глобалната рейтингова класация Green Metric 2019

Екологията и устойчивото развитие са сред най-актуалните проблеми на глобалното общество, което провокира Медицински университет -София да предприеме адекватни мерки за ограничаване на вредното влияние върху околната среда. Резултатите не закъсняха и през март 2020 година МУ-София беше отличен в глобалната рейтингова класация Green Metric 2019.  Класацията UI Green Metric World University Ranking е международна инициатива […]

Медицински университет- София става част от Европейски университет от ново поколение

Медицински универестит- София е единственото висше училище от България, което става част от проекта IngEniUm. Това е консорциум от десет висши учебни заведения в Европа, чиито координатор е Университета в Овиедо, Испания. Инициативата е на ЕК и е част от амбициозния проект за изграждане на общо Европейско образователно пространство до 2025 г. Останалите участници освен […]

Нараства броя на студентите от МУ-София, които стават доброволци

Записалите се за доброволци студенти от различните факултети на МУ-София са вече 100. В условията на пандемия от коронавирус най-уязвими са медицинските работници. Наши възпитаници са редом с лекарите от първа линия от самото начало на извънредното положение. Те работят в лечебни заведения, които приемат заразени с COVID – 19 между тях има студенти медици, […]

Заповед на ректора, касаеща обучението на студентите

Ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков издаде заповед (РК 36 -526/15.04.2020 г.), с която  удължава до 13.05.2020г. срокът на неприсъственото, дистанционно (електронно, звуково или писмено) обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти. Тази заповед изменя Заповед № РК36-379 от 06.03.2020г., изм. […]

Как да стана доброволец?

Министерството на здравеопазването инициира кампания за набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID- 19, обхванала нашата страна.Кандидатите могат да бъдат студенти V и VI курс и пенсионирани медицински лица. При желание за участие, може да ползвате, раздела АЗ СЪМ КАНДИДАТ ЗА ДОБРОВОЛЕЦ от ЕДИННИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ – COVID-19 От […]

Със заповед на здравния министър се отлага майската изпитна сесия за придобиване на специалност

Днес здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед (№РД-01-189/09.04.2020г.) на основание чл. 63, ал. 1 и чл. 179, ал. 1 от Закона за здравето във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и разпоредените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, свързани с разпространението на СОVІD-19. Заповедта гласи: […]