СТРАНИЦИ

Категория: Покани

Фонд научни изследвания обявява следния конкурс: програма Cost

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в […]

Научна програма на НАТО „Наука за мир и сигурност”

Отдел „Международна интеграция” Ви информира, че Научната програма на НАТО финансира научни проекти, семинари и курсове за обучение, които разработват ключовите й приоритети и имат ясна връзка със сигурността и със стратегическите задачи на НАТО. Ключовите приоритети на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност” можете да видите ТУК За по-подробна информация ТУК […]

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа ще подкрепи участие на преподаватели, учени и докторанти от МУ-София, за представяне на доклади в рамките на конгреси и научни събития на френски език. Финансовата подкрепа е за кратък период и не може да надминава 1000 евро. Кандидатите подават документи в платформата […]

Инициатива за закрила на обектите на интелектуална собственост

Патентното ведомство на Република България популяризира начинание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение подпомагането процеса по изработване на стратегии за интелектуалната собственост за академичните и изследователските организации. Инициативата се състои в публикуване на уеб страницата на WIPO , на която е достъпна база от данни относно ефективни модели за разпространение на знания […]