СТРАНИЦИ

Категория: Новини

Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември 2020 г.

Поредица от тематични уебинари организира през месец ноември Clarivate Web of Science : Уебинар, посветен на приложението EndNote 20. Експерти на Кларивейт ще представят на потребителите на приложението новия дизайн на интерфейса, възможностите за подобрено четене на PDF и подобренията на работния процес. Уебинарът ще започне 12:00 българско време на 18 ноември. Тук може да […]

JRC – Обява за съвместно докторантско партньорство

Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC) на Европейската комисия обяви пилотна фаза на програма “Съвместното докторантско партньорство” (CDP) за 2020 г. Инициативата има за цел установяване на стратегическо сътрудничество с висши училища и научни организации (ВУЗ/НО), които присъждат докторски степени. Допустими за участие в CDP са научни организации, разположени в държави-членки на ЕС […]

Набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау на Централноевропейската инициатива

Изпълнителния секретариат на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) информира за покана за набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау. Програмата се финансира от поддържания изцяло от Италия Фонд на ЦЕИ към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Нейната цел е трансфер на експертиза от организации, публични и частни институции и структури, образователни и изследователски институти и […]

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища 2019 г.

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г. Той съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата […]

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения в конкурсите по програма Southeast Asia-Europe JFS

Фонд „Научни изследвания“ информира, че съгласно решение на Управтелния комитет по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) се удължава срокът за подаване на проектни предложения в двата текущи конкурса, както следва: 5th JFS Call (S&T): Инфекциозни заболявания (включително COVID 19) Нанотехнолотии Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап […]

Конкурс за докторантска стипендия “Карол Знание”

Фондация “Карол Знание” обяви конкурс за докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Стипендията ще получи изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки. Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г. Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 г. от името на финансова група “Карол”. След […]

Платформа за публикуване и споделяне на резултати

Европейската комисия представя наскоро преработената платформа за публикуване и споделяне на резултати от проекти по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (Horizon Results Platform). Комисар Габриел наскоро определи платформата като „… място, където резултатите от изследователските проекти на ЕС могат да се трансформират в иновации, които допринасят за нашето общество, икономика и устойчиво бъдеще!“ Платформата Horizon Results е: Безплатна – […]

Три ключови инициативи на ЕК в сферата на образованието и науката

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката. Във връзка с това, моля за Вашето разрешение за публикуване на приложената обява на електронната страница на МУ-София. Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката, а именно: „Ново Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“; “Постигане на […]

Стартира NeuroWeek – Самара

Напомняме ви за Samara NeuroWeek 2020, която включва няколко събития заедно с програмата за конференция Brain-Computer Interfaces: Science & Practice (BCI Samara) – която ежегодно събира стотици участници и хиляди зрители онлайн от 2015 г. насам. Горди сме да обявим това наистина вълнуващо и образователно събитие! Повечето от събитията ще се провеждат онлайн, на живо […]

Програма „Следващите 10“ – Наука с бъдеще

С четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева, Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“. Целта на програмата е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и […]