СТРАНИЦИ

Категория: Новини

JRC – наука във времена на криза – финансирани действия от ЕК за справяне с COVID-19

Европейската комисия обяви втори конкурс за изразяване на интерес за изследвания насочени към разработването на иновативни и бързи, свързани със здравето подходи за реагиране на COVID-19 и за постигане на резултати, които да осигурят бързо постигане на по-високо ниво на готовност на здравните системи (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2). Темите са достъпни за кандидатите на официалния портал на ЕК […]

Актуални теми и публикации на Еврогайданс България за 2019 г.

Анализът на Европейската Комисия от проведено наскоро международно проучване за кариерното ориентиране през целия живот – политики и практики в Европейския съюз, се фокусира върху тенденциите, предизвикателствата и възможностите в сектора. Кариерното ориентиране през целия живот има за цел да осигури подкрепа за професионалното развитие на лица от всички възрасти и на всички етапи от […]

БЮЛЕТИН на ЕК относно направените от Съвместния изследователски център (JRC) анализи, предвиждания и стратегии за излизане от кризата с COVID-19

Документът допълва информацията, съдържаща се в раздела „Солидарност с Европа – науката на JRC за справяне с кризата с коронавируса“ (линк към брошурата), и е създаден за да представи дейността на центъра като европейска институция, която активно участва в мониторинга и контрола на риска, ранното оповестяване и управлението на кризи. В настоящата кризисна ситуация, свързана […]

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Отчитайки важността на научните изследвания в борбата с коронавируси и при търсене на решения за породените от пандемията проблеми в различни области на живота, ИС на ФНИ обсъди възможността за подготовка на тематичен конкурс във връзка с пандемията от коронавирус, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства. ФНИ получи покана и за участие в международни и/или […]

Удължават се сроковете за подаване на проектни предложения по тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ на „Хоризонт 2020“ (раздел „Здраве“)

В отговор на кризата с COVID-19 крайните срокове на поканите по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ (раздел „Здравеопазване“) се удължават с два месеца от първоначално обявените, за да могат медицинските специалисти да се фокусират върху борбата си с коронавируса и да имат повече време за […]

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТИ

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19) и въведените ограничения в повечето държави, включително България и честите запитвания относно отменени полети и отказ на авиокомпании да възстановят средствата за закупените билети, на следния линк можете да намерите полезна информация, касаеща участниците в мобилности: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485  Предоставяме на Вашето внимание информация и насоки […]

КОНФЕРЕНЦИЯ TUFH 2020 И СТУДЕНТСКА МРЕЖА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН НА 22-25 СЕПТЕМВРИ 2020 В НАЦИОНАЛНИЯ АВТОНОМЕН УНИВЕРСИТЕТ В МЕКСИКО (UNAM)

Националният автономен университет в Мексико (UNAM) организира Конференция TUFH 2020, която се планира да се проведе в Мексико Сити на 22-25 септември 2020 г., в рамките на Програмата за дигитален обмен на Студентската мрежа за академичен обмен (SNO) между 40 международни и междусекторни студенти през следващите 6 месеца и ще завърши с двуседмично посещение на място в […]

Предложение относно осъществяване на двустранен студентски и академичен обмен с Университета на Британска Колумбия – UBC

Университетът на Британска Колумбия (UBC) предлага програми за: Визитиращи чуждестранни студенти, работещи в областта на изследователската дейност. Кандидатите трябва да посочат факултет от  Университета на Британска Колумбия, под чието ръководство желаят да работят, а продължителността на престоя е от 1 до 12 месеца. Не се заплащат такси на университета. Кандидатите заплащат еднократна такса при кандидатстване, […]

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ – L’Oréal

Десето юбилейно издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО в България ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка на българските жени учени, докторанти и доктори в сферата на природните науки. Срокът за кандидатстване за стипендиите е удължен до 30 април 2020г. За повече информация за програмата и критериите за кандидатстване, можете да […]

Кандидатстване за „Награди „Питагор“ 2020 г.“ за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

През 2020 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката; Голяма награда за млад учен; Награда за утвърден учен в следните три категории: – природни и инженерни науки; – хуманитарни и социални науки; – здраве и медицински науки; Награда „Питагор“ […]