СТРАНИЦИ

Категория: Конкурси

НОВИ КОНКУРСИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ОБЯВЕНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ФНИ

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА ДВА  КОНКУРСА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ: 1.КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА M – ERA. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ДЪРБАН – ЮАР

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 3-ма преподаватели и 1 докторант, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университет Куазулу – Натал, гр. Дърбан, ЮАР, за следните периоди: 10-14 юни 2019 г; 17-21 юни 2019 г., 24-28 юни 2019 г. или 01-05 юли 2019 г. Критериите за подбор на академичния […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ИРБИД – ЙОРДАНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели: 1 от Медицински факултет, 1 от Факултет по Дентална медицина, 1 от Факултета по Фармация, 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбид, Йордания, за следните провизиорни периоди 03-07 […]

Конкурс « Моята теза в 180 секунди »

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира конкурс « Моята теза в 180 секунди » , който предоставя на участниците уникалната възможност да запознаят по – широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение. Конкурсът е и начин за представяне на българската научна […]

AUF СТИПЕНДИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ЗА 2019 ГОДИНА

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между април – декември 2019 г. Крайният срок за онлайн кандидатстване е 10 март 2019 г. За повече информация […]

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ 2019-2020Г.

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138. Необходимите документи,  процедура за кандидатстване и списък […]

УЧАСТИЕ В ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА СТУДЕНТИТЕ ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ГР. ФЕС, МАРОКО 2018 – 2019 г.

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели: 1 от Факултета по Медицина или Факултета по Фармация и 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университета Сиди Мохамед Бен Абдeлла (Sidi Mohamed Ben Abdellah University), гр. Феc, Мароко, за периода 25-29 март 2019 год. […]

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2019Г.

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право. Стипендиите на френското правителство се […]

Конкурс за подбор на Еразъм студенти за университета на Хирошима – Япония, 2018/2019-пролетен семестър.

Медицински университет – София Обявява конкурс за подбор на  общо 3-ма Еразъм студенти за университета на Хирошима, Япония, за академичната 2018/2019 г. В конкурса могат да участват  студенти по медицина, студенти по дентална медицина от 4-ти до 6 курс и студенти от факултет по обществено здраве, от магистърска програма – обществено здраве –  https://www.hiroshima-u.ac.jp/en. Краен […]