СТРАНИЦИ

Категория: Международнa дейност

МУ-София е партньор в проект на Франкофонската университетска агенция – AUF

В рамките на програма на Франкофонската университетска агенция – AUF, Медицински университет – София ще участва като партньор в проект “PROJET PILOTE VISANT A ELARGIR LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION UNIVERSITAIRE ET L’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES EN UTILISANT DES OUTILS DE BENCHMARKING”. Координатор на проекта е Университет по медицина и фармация, гр. Яш, Румъния. […]

50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF

По случай 50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF, ректорът – проф. Слим Калбус даде интервю пред Международното франкофонско списание Revue, което може да намерите ТУК Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Голям брой преподаватели и изследователи на МУ-София имат принос в научни прояви, […]

МУ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА УЕБИНАР НА ТЕМА: МОЕТО ЕРАЗЪМ+ ПРЕЖИВЯВАНЕ – ИСТОРИЯ, КОЯТО ЩЕ ЗАПОМНЯ

МУ-София ще бъде домакин на уебинар с фокус върху програмата на ЕК за мобилност на студенти и персонал, Еразъм+, КД107 – сътрудничество с партньорски държави. Събитието ще се проведе на 14-ти юли 2020 г. и предвижда да събере участници в мобилности от четири държави извън ЕС – Япония, Мароко, Йордания и Южна Африка, които ще […]

Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Експертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост, представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия (DG RTD) […]

ЕK предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът за възстановяване. Предложението за бюджета за първата година на „Хоризонт Европа“ е 17,3 милиарда евро. […]

Европейската комисия актуализира информацията и действията по темата COVID-19 в контекста на Рамковата програма „Хоризонт 2020“

Европейската комисия прие Решение C (2020) 4029 от 17 юни 2020 г. за актуализация на информацията и действията по темата COVID-19, в контекста на Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (H2020 WP2018-2020 European Research Area (ERA) corona platform предлага актуална информация за удължаване на крайния срок за конкурсите по РП „Хоризонт 2020“,  информация свързана с финансирани текущи проекти […]

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ВЗЕ УЧАСТИЕ В УЕБИНАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КИТАЙ – ЕВРОПА

Експерти от Международния отдел на МУ-София взеха активно участие в Уебинар, организиран от Китайския водещ университет Сиан Джиатонг (Xi’an Jiaotong University) на тема “2020 XJTU – CEEC Higher Education Institutions: International cooperation & Exchanges”. Събитието  се състоя на 18 юни  и беше проведено посредством Join Zoom Meeting в контекстта на все по-разширяващата се значимост на […]

Календар на тематичните уебинари на Clarivate до края месец юни 2020 г.

Обява за програмата на оставащите научни уебинари на CLARIVATE за месец юни 2020 г. е публикувана на страницата на Портал за наука към МОН  Темите са : Намиране на най-подходящото списание за вашата научна публикация 23 юни 2020 г. от 12:00 часа българско време Как да анализирате ефективността на публикуването в научните списания 29 юни […]

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА COST

Онлайн информационен ден за програма COST  ще се проведе на 23 юни (вторник, 11:30 – 13:00). Участниците в събитието ще могат да се запознаят с ролята на COST за насърчаване и разпространение на научни постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват за участие в COST акция. Допълнителна информация ТУК

Еразъм+ Офисът на МУ-София на виртуална среща с Еврокомисар г-жа Мария Габриел за бъдещето на Програмата

МУ-София взе участие в проведения виртуален диалог с гост лектор г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по „Иновациите, научни изследвания, култура, образование и младеж“ и участието на редица международни офиси в българските висши учебни заведения. Организатор на събитието на тема „Бъдещето на програмата Еразъм+ в България“ е Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България в лицето на президента й, […]