СТРАНИЦИ

Категория: Международнa дейност

JRC – наука във времена на криза – финансирани действия от ЕК за справяне с COVID-19

Европейската комисия обяви втори конкурс за изразяване на интерес за изследвания насочени към разработването на иновативни и бързи, свързани със здравето подходи за реагиране на COVID-19 и за постигане на резултати, които да осигурят бързо постигане на по-високо ниво на готовност на здравните системи (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2). Темите са достъпни за кандидатите на официалния портал на ЕК […]

Обява на Клайпедски държавен университет за приложни науки (КВК) за участие в дистанционни информационни дни

По време на трудния карантинен период, КВК организира дистанционни информационни дни и ви кани да вземе участие в следните семинари: СТАНИ ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТ В КВК! Семинарът е посветен на бъдещите входящи Еразъм+ студенти и всички наши партньорски университети. КВК се радва на силна академична репутация в международна студентска среда, възможности за участие в различни събития […]

Актуални теми и публикации на Еврогайданс България за 2019 г.

Анализът на Европейската Комисия от проведено наскоро международно проучване за кариерното ориентиране през целия живот – политики и практики в Европейския съюз, се фокусира върху тенденциите, предизвикателствата и възможностите в сектора. Кариерното ориентиране през целия живот има за цел да осигури подкрепа за професионалното развитие на лица от всички възрасти и на всички етапи от […]

БЮЛЕТИН на ЕК относно направените от Съвместния изследователски център (JRC) анализи, предвиждания и стратегии за излизане от кризата с COVID-19

Документът допълва информацията, съдържаща се в раздела „Солидарност с Европа – науката на JRC за справяне с кризата с коронавируса“ (линк към брошурата), и е създаден за да представи дейността на центъра като европейска институция, която активно участва в мониторинга и контрола на риска, ранното оповестяване и управлението на кризи. В настоящата кризисна ситуация, свързана […]

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19. Целта на този призив е да се подкрепят иновативни инициативи на студенти и млади изследователи от МУ-София, свързани с пандемията. Могат да се финансират проекти от 10 000 евро до 50 000 евро. Крайния срок за кандидатстване […]

СТИПЕНДИЯ НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Благодарение на добрите международни взаимоотношения и стабилно сътрудничество между Медицински Университет-София и Посланика на Китайската Народна Република в България, е представена възможност за изпълнение на специална магистърска програма за насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между Китай и България, чрез предоставяне на финансова подкрепа от Университета Цингхуа по програмата „Стипендии по схемата за младежки постижения […]

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Отчитайки важността на научните изследвания в борбата с коронавируси и при търсене на решения за породените от пандемията проблеми в различни области на живота, ИС на ФНИ обсъди възможността за подготовка на тематичен конкурс във връзка с пандемията от коронавирус, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства. ФНИ получи покана и за участие в международни и/или […]

Удължават се сроковете за подаване на проектни предложения по тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ на „Хоризонт 2020“ (раздел „Здраве“)

В отговор на кризата с COVID-19 крайните срокове на поканите по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ (раздел „Здравеопазване“) се удължават с два месеца от първоначално обявените, за да могат медицинските специалисти да се фокусират върху борбата си с коронавируса и да имат повече време за […]

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТИ

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19) и въведените ограничения в повечето държави, включително България и честите запитвания относно отменени полети и отказ на авиокомпании да възстановят средствата за закупените билети, на следния линк можете да намерите полезна информация, касаеща участниците в мобилности: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485  Предоставяме на Вашето внимание информация и насоки […]

КОНФЕРЕНЦИЯ TUFH 2020 И СТУДЕНТСКА МРЕЖА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН НА 22-25 СЕПТЕМВРИ 2020 В НАЦИОНАЛНИЯ АВТОНОМЕН УНИВЕРСИТЕТ В МЕКСИКО (UNAM)

Националният автономен университет в Мексико (UNAM) организира Конференция TUFH 2020, която се планира да се проведе в Мексико Сити на 22-25 септември 2020 г., в рамките на Програмата за дигитален обмен на Студентската мрежа за академичен обмен (SNO) между 40 международни и междусекторни студенти през следващите 6 месеца и ще завърши с двуседмично посещение на място в […]