СТРАНИЦИ

Категория: Информация за общи събрания

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 28 ЮЛИ 2020

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 01.06.2020 година,  НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет – София на […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ на 25.06.2019

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 28.05.2019 година, НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – София

С решение нa Академичният съвет на МУ-София – Протокол. No 18/ 17.10.2017г. СЕ СВИКВА Общо събрание на Медицински университет – София на 12.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в киносалона на Военномедицинска академия, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски № 3. Регистрацията на членовете на общото събрание започва от 13,00 часа във фоайето на киносалона на […]