СТРАНИЦИ

Месец: юли 2018

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ – ФОЗ

Факултет по обществено здраве, Медицински Университет – София обявява прием на документи в периода 20 август – 10 септември 2018 г. за държавна поръчка за специалностите: Обществено здраве и здравен мениджмънт Степен бакалавър, редовна и задочна форма (писмен изпит) Обществено здраве и здравен мениджмънт Степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит-дискусия) Трудова медицина и […]

Заповед за класиране: “ПОМЕЩЕНИЕ -ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕ11 САЛОН“, в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ-София. Заповед за класиране: Zapoved_Kolej.31.7.18

Д-р Влайко Емилов Воденичаров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Стрес и професионална среда Научен ръководител: Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм Доц. Константин Василев Митов, дф Научно жури: […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост:„ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за кафене и бързо хранене

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за кафене и бързо хранене с ползваема площ от 120,21 кв.м, находящо се на I-ви етаж, под ІІ-ра аудитория в сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочети повече: Objava […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за оптика

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ”, с предназначение за оптика, с ползваема площ от 10,83 кв.м., находящо се в подколонно пространство, в дясно от централен вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочети повече: Objava_za_targ-OPTIKA

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 26.06.2018 г. Медицински университет – София обявява: Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2018/2019 година. Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в […]

Конкурси 17 юли 2018 год. – ДОКТОРАНТИ

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г., съгласно Решение на МС № 341/21.05.2018 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 26.06.2018 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми: ВИЖ ТАБЛИЦА ТУК Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 […]

ЗНАЧИМ УСПЕХ НА МЛАД УЧЕН ОТ МУ-СОФИЯ

След конкурс организиран от Министерството на образованието, млади учени от България получиха правото да посетят Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия, където да представят свои научни разработки. Групата включва четирима представители от институти на БАН и по един от УНСС, ТУ-София, ВСУ и МУ-София. Единственият учен в областта на здравеопазването […]