СТРАНИЦИ

Месец: септември 2015

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов “Разкажи ми за науката!”. Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език. Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в […]

Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Университетската агенция на франкофонията (AUF) предоставя финансова подкрепа на изследователи от Централна и Източна Европа за участие във франкофонски научни прояви (конгреси, конференции, научни дни). Срокът за подаване на формуляр за участие е 6 седмици преди началото на събитието, като Агенцията може да предостави дневни за […]

Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Агенцията на франкофонските университети финансира организирането на научни прояви, като поема разходите за транспорт отиване и връщане и дневните разходи на изследователи от Централна и Югоизточна Европа за участието им в научна проява (симпозиум, семинар, научни дни, летен университет), както и разходи за публикуване […]

Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Франкофонската университетска агенция, предоставя финансиране на международна мобилност за академичен или изследователски стаж, за период между 1 – 3 месеца, през които студенти в последната година от обучението си ще осъществят стаж за завършване на изследователски проект или магистърска теза. Сроковете за подаване на […]