СТРАНИЦИ

Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Университетската агенция на франкофонията (AUF) предоставя финансова подкрепа на изследователи от Централна и Източна Европа за участие във франкофонски научни прояви (конгреси, конференции, научни дни).

Срокът за подаване на формуляр за участие е 6 седмици преди началото на събитието, като Агенцията може да предостави дневни за максимум 5 дни, транспорт отиване – връщане и застраховка. Препоръчително е да има съфинансиране.

Регламент за участие (на френски език)

Формуляр за кандидатстване 2015 (на френски език)

За повече информация:

https://www.auf.org/appels-offre/soutien-la-participation-aux-manifestations-scient/

За контакти:

Симеон Манолов, Експерт в Отдел „МИПФ”

Тел. +359 2 9152 138

smanolov@mu-sofia.bg

Г-жа Корнелия Робю

cornelia.robu@auf.org