СТРАНИЦИ

Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Агенцията на франкофонските университети финансира организирането на научни прояви, като поема разходите за транспорт отиване и връщане и дневните разходи на изследователи от Централна и Югоизточна Европа за участието им в научна проява (симпозиум, семинар, научни дни, летен университет), както и разходи за публикуване и издаване на сборник с доклади на френски език, за превод и симултанен превод от и на френски език по време на събитието.

Сроковете за подаване на формуляр за участие: 31 декември 2015 или 3 месеца преди началото на проявата.

За повече информация, условия и формуляр за кандидатстване:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-dans-leco/

Контакти:
Cornelia Robu
cornelia.robu@auf.org