СТРАНИЦИ

Награди и сертификати на МУ

НАГРАДИ И СЕРТИФИКАТИ НА МУ

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ - връчват се като израз на признание за цялостна дейност

AESCULAPIUS

Почетен знак на МУ-София I- ва степен

Връчва се от Ректора на МУ- София по предложение на Академичния съвет на специална церемония.

Носители на отличието са видни български и чужди учени и преподаватели с международна известност, допринесли за развитието на българските медицински (стоматологични, фармацевтични) образование, наука и практика.

SIGNUM LAUDIS на лента

Почетен знак на МУ-София II – ра степен

Връчва се от Ректора на МУ- София по предложение на Академичния съвет или Ректорския съвет по повод 24 май, 7 април, 1 ноември, Празника на МУ-София, празнуване на институционални и лични годишнини.

Носители на отличието са НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КАДРИ с ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ-София.

SIGNUM LAUDIS на кожен плакет

Почетен знак на МУ-София III – та степен 

Връчва се от Ректора на МУ- София по повод празника на МУ- София, празнуване на институционални и лични годишнини, посещения на български и чуждестранни гости.
Носители на отличието са български и чуждестранни специалисти, с принос и активна дейност в организацията и реализацията на образователната, научно-изследователската и експертната дейности в МУ-София.

DOCTOR HONOREES CAUSE

За първи път се присъжда с Решение на Академичния съвет на 03 юни 1998 година. 

Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на специална церемония.

Носители на отличието са български и чуждестранни специалисти с ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ заслуги и принос за развитието на медицинското образование, наука и практика.

НАГРАДНИ ЗНАЦИ - връчват се на състезателен принцип за конкретни приноси, реализирани в конкретен период

PANACEA – златна и сребърна

Награда „PANACEA“ се присъжда с цел удостояване с публично признание заслугите на изтъкнати преподаватели, учени от МУ- София за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската (обучение на студенти, докторанти, специализанти), научно-изследователската, и експертна дейности. С наградата се цели стимулиране развитието на медицинското образование и наука. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет по повод Патронния празник на МУ- София – 7 април.
Носители на отличието са преподаватели от МУ- София със значими постижения в преподавателската, научната, и експертната дейности през периода от 7 април на предходната до 7 април на настоящата година.

SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS

Присъжда се с цел стимулиране научно-изследователската дейност и развитие на научните кадри по повод Деня на будителите 1 ноември за най-успешна научна разработка в областта на медицината (медико-биологично, медико- клинично и медико-социално научни направления) стоматологията, фармацията, финансирана на конкурсен принцип със средства от бюджета на МУ- София. Връчва се от Ректора на МУ-София по решение на Академичния съвет след предложение на Съвета по медицинска наука на специална церемония. Номинирани за отличието са изследователски екипи, разработили научни проекти, резултатите от които са оценени с отлична оценка в предшестващата конкурсна сесия на МУ.

ЗЛАТЕН ХИПОКРАТ

Присъжда се с цел да укрепва и поддържа любовта към медицинската професия, да се развиват непреходните морални ценности и качества на съвременния медик, да се внушава чувството на принадлежност към хилядолетната история на човечеството и световната научна съкровищница, да се обогатява професионалната мотивация на лекаря и стоматолога, да се преодолява дехуманизацията в медицината и здравеопазването. Носителите на наградата „Златен Хипократ“ имат право да специализират по линия на СДО без конкурс и без да заплащат обучението си по избрана от тях специалност по Наредба на МЗ. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на промоция на магистрите по медицина и стоматология. Носители на отличието са абсолвенти от МУ-София – медици и стоматолози, получили общ успех Отличен (6.00) от цялото обучение и държавните изпити, активно участвали в студентски научни кръжоци, регистрирали първи научни прояви ( минимум две публикации и две участия в научни сесии, конференции, симпозиуми и конгреси).

ЗЛАТЕН ГАЛЕН

Учредена с решение на АС от 02.03.2004 година с цел поощряване овладяването на фармацевтичното познание, като израз на хуманност и отговорност. Носителите на „Златен Гален“ имат право да специализират по линия на СДО без конкурс и без да заплащат обучението си по избрана от тях специалност по Наредба на МЗ. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на промоция на магистрите по фармация. Носители на отличието са абсолвенти от МУ-София – фармацевти, получили общ успех Отличен (6.00) от цялото обучение и държавните изпити, активно участвали в студентски научни кръжоци, регистрирали първи научни прояви ( минимум две публикации и две участия в научни сесии, конференции, симпозиуми и конгреси).