СТРАНИЦИ

Информация за общи събрания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ

2017г.

С решение нa Академичният съвет на МУ-София – Протокол. No 18/ 17.10.2017г. СЕ СВИКВА Общо събрание на Медицински университет – София на 12.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в киносалона на

Прочетете повече »

2019г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение

Прочетете повече »