Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА за 831******* за периода 16.12.2015 - 16.12.2015  
     
Общо      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 27 439 812,17 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6 261,11 лв  
10 Издръжка 15 102 138,54 лв  
40 Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 1 350,00 лв  
50 Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 330 062,52 лв  
           
831******* Медицински университет      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310000003 МУ - РЕКТОРАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 6 14 333,54 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5 714,55 лв  
10 Издръжка 5 8 618,99 лв  
           
8310010001 МУ - ДЕКАНАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 13 167 748,52 лв  
10 Издръжка 4 43 156,00 лв  
40 Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 1 350,00 лв  
50 Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 123 242,52 лв  
           
8310030008 Фармацевтичен ф-т      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 809,04 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 546,56 лв  
10 Издръжка 2 262,48 лв  
           
8310040006 Центр. медицинска библиотека      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310050004 Развойна техническа база      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310060002 Факултет обществено здраве      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 1 2 718,00 лв  
10 Издръжка 1 2 718,00 лв  
           
8310070000 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 4 254 203,07 лв  
10 Издръжка 3 47 383,07 лв  
50 Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 206 820,00 лв  
           
8310080009 Медицински колеж - СОФИЯ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310090007 ФИЛИАЛ - ВРАЦА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310110000 СОССБОС - София      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310120009 ЦЕОФВС      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310290005 Почивна база - КИТЕН      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо