Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА за 831******* за периода 10.12.2015 - 10.12.2015  
     
Общо      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 41 263 108,24 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 183 608,57 лв  
03 Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 198,00 лв  
10 Издръжка 31 20 946,26 лв  
18 Други разходи 1 19 545,87 лв  
50 Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 38 809,54 лв  
           
831******* Медицински университет      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310000003 МУ - РЕКТОРАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 19 867,07 лв  
10 Издръжка 2 321,20 лв  
18 Други разходи 1 19 545,87 лв  
           
8310010001 МУ - ДЕКАНАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 14 229 691,67 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 183 176,57 лв  
03 Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 198,00 лв  
10 Издръжка 6 7 507,56 лв  
50 Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 38 809,54 лв  
           
8310030008 Фармацевтичен ф-т      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 3 605,28 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 432,00 лв  
10 Издръжка 2 3 173,28 лв  
           
8310040006 Центр. медицинска библиотека      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310050004 Развойна техническа база      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310060002 Факултет обществено здраве      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310070000 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 4 1 412,80 лв  
10 Издръжка 4 1 412,80 лв  
           
8310080009 Медицински колеж - СОФИЯ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 10 6 864,68 лв  
10 Издръжка 10 6 864,68 лв  
           
8310090007 ФИЛИАЛ - ВРАЦА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 507,00 лв  
10 Издръжка 3 507,00 лв  
           
8310110000 СОССБОС - София      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 4 1 159,74 лв  
10 Издръжка 4 1 159,74 лв  
           
8310120009 ЦЕОФВС      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310290005 Почивна база - КИТЕН      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо