Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА за 831******* за периода 09.12.2015 - 09.12.2015  
     
Общо      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 79 95 692,69 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28 42 666,94 лв  
10 Издръжка 50 52 825,75 лв  
18 Други разходи 1 200,00 лв  
           
831******* Медицински университет      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310000003 МУ - РЕКТОРАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 24 36 782,16 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1 020,09 лв  
10 Издръжка 23 35 762,07 лв  
           
8310010001 МУ - ДЕКАНАТ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 22 33 768,75 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 23 424,96 лв  
10 Издръжка 7 10 143,79 лв  
18 Други разходи 1 200,00 лв  
           
8310030008 Фармацевтичен ф-т      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 12 12 081,82 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 10 926,85 лв  
10 Издръжка 2 1 154,97 лв  
           
8310040006 Центр. медицинска библиотека      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310050004 Развойна техническа база      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 1 657,78 лв  
10 Издръжка 3 1 657,78 лв  
           
8310060002 Факултет обществено здраве      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 3 2 542,21 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1 800,00 лв  
10 Издръжка 2 742,21 лв  
           
8310070000 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 4 1 529,86 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 495,04 лв  
10 Издръжка 3 1 034,82 лв  
           
8310080009 Медицински колеж - СОФИЯ      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310090007 ФИЛИАЛ - ВРАЦА      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 6 7 006,99 лв  
01 Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5 000,00 лв  
10 Издръжка 5 2 006,99 лв  
           
8310110000 СОССБОС - София      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо 5 323,12 лв  
10 Издръжка 5 323,12 лв  
           
8310120009 ЦЕОФВС      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо      
           
8310290005 Почивна база - КИТЕН      
Код Описание Брой Сума  
           
  Общо