СТРАНИЦИ

Конкурси и класирания

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, учасвали в конкурса по документи за местата по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, определени със заповед № РК 36-166/01.

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ „СДО и УБК“ В ПЕРИОДА ОТ 26.03. ДО 30.03.2018 ГОД. ОТ 9.00 ДО 12.00 ЧАСА И ОТ 13.00 ДО 15.30 ЧАСА, ЕТ.12 СТ.7

Прочетете повече »

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София Обявява Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №

Прочетете повече »