СТРАНИЦИ

Конкурси и класирания

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г. на МЗ за специализанти, зачислени по реда на Наредба №1/22.01.2015г.

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, стая 7

Прочетете повече »

Класиране от проведения конкурс по документи за специализация по „Орална хирургия“

Класираните кандидати да се яват на 16.07.2018 год. /понеделник/ в 09.00 часа в Клиника по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ“Александровска“, за да се запознаят с естеството на работа в клиниката, след което писмено да потвърдят в Отдел „СДО и УБК“, че ще провеждат специализация.

Прочетете повече »

Конкурс по документи за придобиване на специалност „Орална хирургия“

Документи за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ-София, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, ет.12, стая №7 в срок от от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13.00 до 15.30 часа в срок от 25.06.2018 год. до 06.07.2018 год. включително всеки работен ден.

Прочетете повече »