СТРАНИЦИ

Конкурси и класирания

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Местата за специализанти за 2020 г. по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, разпределени по специалности, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г.

Прочетете повече »