СТРАНИЦИ

Конкурси и класирания

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София Обявява Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на

Прочетете повече »

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г. на МЗ за специализанти, зачислени по реда на Наредба №1/22.01.2015г.

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, стая 7

Прочетете повече »