СТРАНИЦИ

Справочник за кандидатстуденти

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИ

* Новият Справочник за прием на студенти в МУ-София за учебната 2019/2020 година ще бъде наличен след утвърждаването му от Академичния съвет