СТРАНИЦИ

График на КСК 2019/2020

ГРАФИК НА КСК 2020/2021

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 22 МАРТ  2020 г.  / неделя /

ХИМИЯ: 04  АПРИЛ  2020 г. / събота /

РЕДОВНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 04  ЮЛИ  2020 г. /събота/

ХИМИЯ: 12  ЮЛИ  2020 г. / неделя /

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ПРОВЕДЕНИ НА 30.06 и 07.07 - 2019г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ПРОВЕДЕНИ НА 24.03 и 07.04 - 2019г.