СТРАНИЦИ

График на КСК 2019/2020

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2019/2020 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по химиия  ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 15.07.2019 в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иан Гешов” №15 на  етаж 12, ЗАЛА 6  от 9.00ч. до 13.00ч.  

 Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ПРОВЕДЕНИ НА 30.06 и 07.07 - 2019г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ПРОВЕДЕНИ НА 24.03 и 07.04 - 2019г.

ГРАФИК НА КСК 2019/2020

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 24 МАРТ  2019 г.  / неделя /

ХИМИЯ: 07  АПРИЛ  2019 г. / неделя /

Срок за подаване на документи:

За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от 01 МАРТ 2019 г.  до  21 МАРТ 2019 г.

 

Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 12, Ректорат на Медицински университет-София, Учебен отдел.

Работно време – всеки работен ден (без събота и неделя).

от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15:30 ч.

Такси за подаване на документи за предварителните изпити:

            За един изпит –  70 лв.

            За два изпита – 100 лв.

РЕДОВНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 30  ЮНИ  2019 г. / неделя /

ХИМИЯ: 07  ЮЛИ  2019 г. / неделя /

Срок за подаване на документи:

За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от  17 ЮНИ 2019 г. до 12.00 ЧАСА НА  28 ЮНИ  2019

КЛАСИРАНЕ:         15 ЮЛИ 2019 г.

Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 12, Ректорат на Медицински университет-София, Учебен отдел.

Работно време – всеки ден от 8.30 до 12.00 ч. и от 12.30 до 15:30 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя комисията по прием на документи не работи!