СТРАНИЦИ

График на КСК 2019/2020

ГРАФИК НА КСК 2019/2020

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 24 МАРТ  2019 г.  / неделя /

ХИМИЯ: 07  АПРИЛ  2019 г. / неделя /

РЕДОВНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 30  ЮНИ  2019 г. / неделя /

ХИМИЯ: 07  ЮЛИ  2019 г. / неделя /