СТРАНИЦИ

График на КСК 2018/2019

ГРАФИК НА КСК 2018/2019

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 17  МАРТ  2018 г.  / събота /

ХИМИЯ: 31  МАРТ  2018 г. / събота /

РЕДОВНИ ИЗПИТИ

БИОЛОГИЯ: 01  ЮЛИ  2018 г. / неделя /

ХИМИЯ: 08  ЮЛИ  2018 г. / неделя /