СТРАНИЦИ

График на КСК 2020/2021

ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ ЗА УЧ. 2020/ 2021 г.

ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат – студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

СРОК за подаване на документи:

от 04 МАРТ 2020 г.  до  19 МАРТ 2020 г.

Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12, Ректорат на МУ-София, Учебен отдел,      стаи № 12 и 16.

Работно време – всеки работен ден (без събота и неделя).

от  9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 часа

ИЗПИТИ:

            БИОЛОГИЯ           22  МАРТ    2020 година /неделя/

            ХИМИЯ                   04  АПРИЛ 2020 година /събота/

ТАКСИ за подаване на документи за предварителните изпити

  • За един изпит – 70 лева
  • За два изпита – 100 лева

Таксите се внасят на място, в момента на подаване на документите.

Изтеглете заявлението от ТУК

За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат – студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

СРОК за подаване на документи:

от 22 ЮНИ 2020 г.  до  02 ЮЛИ 2020 г.

Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12, Ректорат на МУ-София, Учебен отдел,      стаи № 12 и 16.

Работно време – всеки работен ден – от 8:30 до 12:00 ч., и от 12:30 до 15:30 ч.

В събота – от 9:00 до 14:00 часа.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

ИЗПИТИ:

            БИОЛОГИЯ           04  ЮЛИ  2020 година /събота/

            ХИМИЯ                   12  ЮЛИ  2020 година /неделя/

КЛАСИРАНЕ: 22 ЮЛИ 2020 година

ТАКСИ за подаване на документи за редовните изпити

  • За един изпит – 70 лева
  • За два изпита – 100 лева

Таксите се внасят на място, в момента на подаване на документите.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

 от 03 АВГУСТ 2020 г. до 07 АВГУСТ 2020 г.

Заявления за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО се подават  при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-студентски изпити за учебната 2020 г.

КЛАСИРАНЕ: 10 АВГУСТ 2020 г.

 

Прием на документи: от   08  ЮЛИ 2020 г. до   15   ЮЛИ 2020 г.     

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 16, 17, 18, 19 юли 2020 г.

Изпит по МОДЕЛИРАНЕ    20 юли 2020 г.

Идентификация                     21 юли 2020 г.