СТРАНИЦИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВА УСПЕШНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Нашите колеги от Университетската болница „Света Екатерина“, неделима част от Медицински университет – София, извършиха поредната успешна трансплантация на сърце. Под ръководството на проф. Генчо

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА ЛЧХ КЪМ МУ-СОФИЯ

Поредната 3D реконструктивно-възстановителна операция след резекция на долната челюст по повод на доброкачествен тумор беше извършена от доц. Х. Факих от катедрата по Орална и лицево-челюстна

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ОТНОВО С НАЙ-ВИСОКА АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА

При институционалното оценяване от НАОА получените акредитационни оценки са следните за трите университета с най-висока акредитационна оценка както следва: 1. Медицински университет-София  Институционална акредитация с