СТРАНИЦИ

НОВИНИ

НОВИНИ

БНР: ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В МУ – СОФИЯ

Висок интерес на кандидат-студентите към Медицинския университет – София. Над 700 кандидат-студенти са подали заявка за явяване на предварителните изпити за прием само за седмица.

НОВА УСПЕШНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Нашите колеги от Университетската болница „Света Екатерина“, неделима част от Медицински университет – София, извършиха поредната успешна трансплантация на сърце. Под ръководството на проф. Генчо

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА ЛЧХ КЪМ МУ-СОФИЯ

Поредната 3D реконструктивно-възстановителна операция след резекция на долната челюст по повод на доброкачествен тумор беше извършена от доц. Х. Факих от катедрата по Орална и лицево-челюстна