СТРАНИЦИ

НОВИНИ

НОВИНИ

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2019 ОТ ФДМ

На тържествена церемония 177 абсолвенти от Випуск 2019 на Факултета по дентална медицина на МУ-София получиха своите дипломи. 124 от тях са българските лекари по

ТЕМИДА РЕШИ!

Върховният административен съд на Република България окончателно потвърди Решението на Административен съд – София град, с което изцяло отхвърли като неоснователна жалбата на бившия ректор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 91,ал.З от ППЗОП

До всички заинтересовани лица, във връзка с  Открит конкурс за идеен  архитектурен  проект за шестетажна учебно-административна сграда и ректорат на Медицински университет – София и

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ 25.06.2019

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет

Среща на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова с чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицинския университет – София

По покана на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, на 24.04.2019 г. се състоя работна среща с академичното ръководство и чуждестранни студенти от български