> Приключва проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” на Медицински университет-СОФИЯ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.