Медицински колеж "Й. Филаретова"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 29-ти ЮЛИ след 13.00ч.
 
ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 30-ти, 31-ви ЮЛИ и 1-ви АВГУСТ от 9.00ч. до 16.00ч. и на 3-ти АВГУСТ от 9.00ч. до 14.00ч.
 
РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 3-ти АВГУСТ след 17.00ч.
 
ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 4-ти и 5-ти АВГУСТ от 09.00ч. до 16.00ч. и на 6-ти АВГУСТ от 9.00ч. до 14.00ч.
 
ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОПЪЛНЕНИ ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА  на стр. 34 и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА  в РАЗМЕР НА 350 лв. 
ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ  ПО БАНКОВА  СМЕТКА: 
 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ – СОФИЯ УЛ.”Й.ФИЛАРЕТОВА” № 3,  BG45ВРВІ79403163983301  BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ