Медицински колеж "Й. Филаретова"


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 31ви ЮЛИ след 13.00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 1- ви, 2- ри, 3 -ти АВГУСТ от 9.00 до 16.00 ч. и на 4 -ти АВГУСТ от 9.00 до 13.00 ч.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 5 -ти АВГУСТ след 12.00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 5 ти АВГУСТ от 13.00 ч до 16.00 ч., на 6-ти, 7-ми от 9.00 до 16.00 ч. и на 8-ми АВГУСТ от 9.00 до 13.00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОПЪЛНЕНИ ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА  на стр. 31 и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА  в РАЗМЕР НА 350 лв.
ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ  ПО БАНКОВА  СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ – СОФИЯ УЛ.”Й.ФИЛАРЕТОВА” № 3,  BG45ВРВІ79403163983301  BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ
 


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал

2. Лична карта- оригинал и ксерокопие

3. Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред от личен лекар 

4. За специалност „Рентгенов лаборант" в МК - София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ с адрес гр. София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” 3, сграда 7, в двора на ВМА / работно време: 8-12 ч./

5. Комплект документи за записване на приети студенти се закупуват само на касата на Медицински колеж „Й.Филаретова” / Именник- 1 бр; Студентска книжка; Уверения ; Декларации- 4 бр /

6. Снимки – формат за лична карта - 4 броя

7. Документ за платена такса